Prihláška/Tlačivá - Bethesda n.o.
255
page-template-default,page,page-id-255,bridge-core-1.0.4,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-18.0.6,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive

Ako sa stať klientom?

Klientom Zariadenia pre seniorov Bethesda Senior n.o. sa môže stať fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek.

Klient zariadeniu predkladá:

 1. Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

 2. Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu a Posudok o odkázanosti na sociálnu službu

 3. Lekárske správy od odborných lekárov,nie staršie ako 2 mesiace

 4. Vyhlásenie o majetku

 5. Výmer o dôchodku

Žiadateľ zašle vyplnenú  Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby:

elektronicky na emailovú adresu: bethesdakosice@gmail.com,
poštou na adresu: Macákova 1, 040 11 Košice- Lorinčík,
po predchádzajúcom dohovore prinesie osobne.

SLUŽBY

Základné služby 

 • Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby 
 • Sociálne poradenstvo
 • Sociálna rehabilitácia 
 • Ubytovanie 
 • Stravovanie
 • Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
 • Osobné vybavenie
 • Možnosť úschovy cenných vecí
 • Zabezpečenie záujmovej činnosti
 • Ošetrovateľská činnosť 

Nadštandardné služby 

 • Rehabilitácia
 • Fyzioterapia
 • Kaderník
 • Manikúra, pedikúra