Najčastejšie otázky - FAQ - Bethesda n.o.
324
page-template-default,page,page-id-324,bridge-core-1.0.4,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-18.0.6,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive

Najčastejšie otázky – FAQ

Musím čakať na vydanie rozhodnutia o odkázanosti, ak potrebujem pomoc bezodkladne ?

Ak váš zdravotný stav/sociálna situácia vyžaduje, aby ste pomoc dostali bezodkladne či v priebehu pár dní, (napr. nemôžete sa vrátiť z nemocnice domov, lebo žijete sám a nemá vám kto pomôcť), nemusíte čakať na vydanie rozhodnutia a služba sa vám môže začať poskytovať. Rozhodnutie o odkázanosti predložíte poskytovateľovi sociálnej služby až následne, keď bude vydané. Do tohto času vystupujete ,,ako samoplatca“.

Nakoľko sú poradovníky o poskytovateľov veľmi dlhé, je možné si podať žiadosť ku viacerým poskytovateľom sociálnej služby?

U verejnéhoposkytovateľa si môžete podať 1 žiadosť, u neverejných poskytovateľov viacero žiadostí.

Na koho sa môžem obrátiť, ak chcem požiadať o poskytovanie konkrétneho druhu sociálnej služby?

Zoznam verejných a neverejných poskytovateľov Vám poskytne príslušný mestský/miestny úrad.

Aký je rozdiel medzi verejným a neverejným poskytovateľom?

Verejný poskytovatelia sú zriadený obcou alebo VÚC, neverejný poskytovatelia (občianske organizácie, neziskové organizácie).

Je možné si podať žiadosť aj na viaceré druhy sociálnej služby (napr. zariadenie pre seniorov, opatrovateľská služba a pod.) ?

Áno, žiadosť je možné si podať na viaceré druhy sociálnej služby súčasne. 

Stráca rozhodnutie o odkázanosti platnosť?

Nie, rozhodnutie nestráca platnosť. V prípade, ak sa zmení zdravotný stav odporúča sa prehodnotiť stupeň odkázanosti uvedený v Rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu.