Najčastejšie otázky - FAQ - Bethesda n.o.
324
page-template-default,page,page-id-324,bridge-core-1.0.4,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-18.0.6,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive

Najčastejšie otázky – FAQ

Musím čakať na vydanie rozhodnutia o odkázanosti, ak potrebujem pomoc bezodkladne ?

Ak váš zdravotný stav/sociálna situácia vyžaduje, aby ste pomoc dostali bezodkladne či v priebehu pár dní (napr. nemôžete sa vrátiť z nemocnice domov, lebo žijete sám a nemá vám kto pomôcť), nemusíte čakať na vydanie rozhodnutia a služba sa vám môže začať poskytovať. Rozhodnutie o odkázanosti predložíte poskytovateľovi sociálnej služby až následne, keď bude vydané. Do tohto času vystupujete “ako samoplatca”.

Nakoľko sú poradovníky u poskytovateľov veľmi dlhé, je možné si podať žiadosť u viacerých poskytovateľov sociálnej služby?

U verejného poskytovateľa si môžete podať jednu žiadosť, u neverejných poskytovateľov viacero žiadostí.

Na koho sa môžem obrátiť, ak chcem požiadať o poskytovanie konkrétneho druhu sociálnej služby?

Zoznam verejných a neverejných poskytovateľov Vám poskytne príslušný mestský/miestny úrad.

Aký je rozdiel medzi verejným a neverejným poskytovateľom?

Verejný poskytovatelia sú zriadený obcou alebo VÚC, neverejnými poskytovateľmi sú občianske organizácie, neziskové organizácie a pod.

Je možné si podať žiadosť aj na viaceré druhy sociálnej služby (napr. zariadenie pre seniorov, opatrovateľská služba a pod.) ?

Áno, žiadosť je možné si podať na viaceré druhy sociálnej služby súčasne.

Stráca rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu platnosť?

Nie, rozhodnutie nestráca platnosť. V prípade, ak sa zmení zdravotný stav odporúča sa prehodnotiť stupeň odkázanosti uvedený v Rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu.