Prihláška do zariadenia pre seniorov Bethesda - Košice
255
page-template-default,page,page-id-255,bridge-core-1.0.4,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-18.0.6,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive

Ako sa stať klientom?

Klientom Zariadenia pre seniorov Bethesda Senior n.o. sa môže stať fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek.

Klient zariadeniu predkladá:

  1. Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

  2. Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu a Posudok o odkázanosti na sociálnu službu

  3. Lekárske správy od odborných lekárov,nie staršie ako 2 mesiace

  4. Vyhlásenie o majetku

  5. Výmer o dôchodku

Žiadateľ zašle vyplnenú  Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby:

elektronicky na emailovú adresu: bethesdakosice@gmail.com,
poštou na adresu: Macákova 1, 040 11 Košice- Lorinčík,
po predchádzajúcom dohovore prinesie osobne.