Rezervácie návštev - Bethesda - zariadenie pre seniorov - Košice
229
page-template-default,page,page-id-229,bridge-core-1.0.4,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-18.0.6,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive

Rezervácie

Počnúc dňom  8.6. 2020 vedenie zariadenia pre seniorov umožňuje bezkontaktnú návštevu klientov v osobitnej návštevnej miestnosti za týchto podmienok: 

  • Návštevu je potrebné si vopred dohodnúť cez rezervačný systém priamo na webovej stránke.
  • Návšteva prebieha bezkontaktne!
  • Po každej návšteve prebieha 30 minútová sanitačná prestávka. 
  • Návštevu môžu tvoriť maximálne 2 osoby max. 30 minút z dôvodu následnej dezinfekcie.
  • Návštevník ako aj klient musia mať prekryté horné dýchacie cesty.
  • Návšteva sa ohlási zvonením priamo umiestneným na návštevnej miestnosti. Po zazvonení bude návšteve elektronicky otvorený vstup do návštevnej miestnosti.
  • Návšteva vyčká doprovod klienta do návštevnej miestnosti osobitným vchodom. 

Pokiaľ návštevník žije v spoločnej domácnosti s osobou chorou na COVID-19, alebo podozrivou z ochorenia COVID-19, alebo bol s takouto osobou v kontakte, alebo v jeho blízkej rodine, s ktorou je v styku, je niektorý príslušník rodiny v karanténe, alebo ak v tomto období on alebo osoba, s ktorou je v blízkom kontakte pricestovala zo zahraničia (z krajiny s vysokým rizikom šírenia ochorenia COVID- 19), má prísny zákaz návštev v zariadení pre seniorov.